John Thein: MONA collection artwork

1942, Milwaukee, Wisconsin –


John Thein, Antara I , gold leafJohn Thein
Antara I

gold leaf
Gift of Joseph Dreisen
Accession No: 1987.37.01
(click image for full view)


John Thein, Antara II , gold leafJohn Thein
Antara II

gold leaf
Gift of Joseph Dreisen
Accession No: 1987.37.02
(click image for full view)


John Thein, Antara III, gold leafJohn Thein
Antara III

gold leaf
Gift of Joseph Dreisen
Accession No: 1987.37.03
(click image for full view)


John Thein, Untitled, gold leafJohn Thein
Untitled

gold leaf
Gift of Richard Flamer
Accession No: 1987.38
(click image for full view)


John Thein, Untitled (female head study), gold leaf paint, graphite, ink, watercolorJohn Thein
Untitled (female head study)

gold leaf paint, graphite, ink, watercolor
n.d.
22½ × 17″
Gift of Harry & Theresa Crook Estate
Accession No: 2011.30.24
(click image for full view)


John Thein, Untitled (figure), gold paint, graphite, ink, stencil, watercolorJohn Thein
Untitled (figure)

gold paint, graphite, ink, stencil, watercolor
1983
19½ × 12¼”
Gift of Harry & Theresa Crook Estate
Accession No: 2011.30.25
(click image for full view)