Jan Christensen: Spirit 2020

Jan Christensen, Seneca Ladies, work on paper, 2019
Jan Christensen
Seneca Ladies

work on paper
2019
31 x 42″
(click image for full view)


Jan Christensen, Cosmos & Dahlia, work on paper
Jan Christensen
Cosmos & Dahlia

work on paper
2019
36 x 31″
(click image for full view)


Jan Christensen, Calamus, work on paper, 2019
Jan Christensen
Calamus

work on paper
2019
31 x 42″
(click image for full view)